1.  CEL PRACY

 

        Badania z zakresu technologii koncentrują się obecnie głównie na modyfikowaniu postaci leku i samego procesu jego produkcji w kierunku poprawy dostępności oraz skierowaniu leku w odpowiednie miejsce działania.

        Celem pracy było zastosowanie nowych, wysoce selektywnych substancji pomocniczych – tenzydów, dobór właściwych składowych formulacyjnych tabletki, a przede wszystkim, oszacowanie ich wpływu na proces micelarnej solubilizacji i rozpuszczalność trimetoprimu, tak by w konsekwencji uzyskać poprawę jego dostępności farmaceutycznej.

 

EMAIL SPIS TREŚĆI
POPRZEDNI ROZDZIAŁ ( WSTĘP Część 1. )
POPRZEDNI ROZDZIAŁ (
WSTĘP Część 2. )
NASTĘPNY ROZDZIAŁ ( CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA )
LITERATURA

MAGISTER 2000 (c)