FOTO Z PRACY
Wykonane w Zakładzie Farmacji Stosowanej
Instytutu Technologii i Chemii Leków,
Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi
, w kwietniu 2000 roku.

Photo: E.Nowiczewski

Od lewej:
magistrant - Emil Nowiczewski
magistrant - Daniel Gralak 

Kwiecień 2000.

EMAIL SPIS TREŚĆI
LITERATURA

MAGISTER 2000 (c)