VI. LITERATURA

 

 1. Janicki S., Fiebig A.: “Farmacja Stosowana", Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1996.;
 2. Danek A., “Chemia Fizyczna", Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1982.;
 3. Rogiewicz KJ. “Solubilizacyjne właściwości wybranych klas polieterodioli, kopolimerów blokowych tlenku propylenu i etylenu oraz wykorzystania ich w technologii wybranych form fazy farmaceutycznej" - praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych AM, Łódź, 1997.;
 4. Rybacki E., Stożek T.: “Substancje pomocnicze w technologii postaci leku", Wyd. Lek. PZWL, tom 7, Warszawa 1980.;
 5. Miszkiewicz W., Szymanowski J., “Wiadomości Chemiczne” 7- 8, 49, 1995.;
 6. Marcinkiewicz J., Zwierzykowski W., “Wiadomości chemiczne” 159,43, 1989.;
 7. Kowalik-Jankowska T., “Wiadomości Chemiczne”, 2,49,1996.;
 8. Kufelnicki A.: “Ćwiczenia z Chemii Fizycznej"., Łódź 2000.
 9. Sonntag H.: “Koloidy", PWN, Warszawa 1982.;
 10. Griffin C.W., J.Soc.Cosmetic Chemistis. 5, 249.(1954).
 11. Davies J.T.: Proc. 2*Intem. Congr. Surf. Act,London 1,426,(1957).;
 12. Zgoda M.M., Kołodzejczyk M., Redliński A.: “Polomery”,309/5/1998;
 13. “Farmakopea Polska V”, WPTF, Warszawa 1993.;
 14. Krówczyński L.: “Zarys technologii stałych postaci leku", Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1977.;
 15. Krówczyński L.: “Technologia stałych postaci leku" Wyd. Lek. PZWL Warszawa 1979;
 16. Stożek T., Porębski J.: “Ćwiczenia z technologii stałych postaci leku", Wyd. IV, Kraków 1992.;
 17. Sznitowska M., Janicka S., “Farmacja Polska”. 20, 54, 1996.;
 18. Janicki S., Sznitowska M., “Farmacja Polska”, 5, 54, 1999.;
 19. Jachowicz R., Maciejewska A., “Farmacja Polska”., 2,54, 1998.;
 20. Janicki S., Sznitowska M.- “Farmacja Polska”, 4, 55-1920.;
 21. Hildebrand G.E., Müller R.H., “Technologia nowoczesnych postaci leku”, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1999 rok.;
 22. Kostowski W.: “Farmakologia. Podstawy farmakoterapii", Wyd. Lek PZWL, Warszawa 1998.;
 23. Podlewski J., Chwalibogowska-Podlewska A.:“Leki współczesnej terapii". Wyd. Fundacji PP Buchnera, Warszawa 1998.;
 24. The United States Pharmacopeia XXII, USP Convention., INC.1990;
 25. Martindale “The Extra Pharmacopeia XXX”, The Pharmaceutical Press, London 1989.
 26. Medi Media International Sp. z.o.o. “Pharmindex Kompendium 98”, wersja elektroniczna - ATJ s.c. (ver.1.0) 1998.
 27. Zgoda.M.M., Redliński A. “Farm.Polska”.2/2000;
EMAIL SPIS TREŚĆI
WSTĘP
POPRZEDNI ROZDZIAŁ (WNIOSKI )

 

Zasoby  internetu :

28. Rokita S.A.- “Kompleks Środków Powierzchniowo Czynnych i Pomocniczych; Kompleks Rokopole”.

http://www.rokita.com.pl/

29. Chemical & Engineering News Washington – June 9, 1997 - “INTELLIGENT GELS” - Ron Dagani.

http://acsinfo.acs.org/hotartcl/cenear/970609/gels.html

30. Roche Pharmaceuticals in the U.S. – “BACTRIM® brand of trimethoprim and sulfamethoxazole DS. (double strength) TABLETS” Roche Laboratories Inc., New Jersey 07110-1199

http://www.rocheusa.com/products/bactrim/pi.html

31. Polfa Grodzisk - “Substancje chemiczne”.

http://www.polfa-grodzisk.com.pl/pl/oferta/zwchemiczne/trimethoprim.htm


EMAIL SPIS TREŚĆI
WSTĘP
POPRZEDNI ROZDZIAŁ (WNIOSKI )

Łódz, 2000

MAGISTER 2000 (c)