OZNACZANIE ZAWARTOŚCI FLAWONOIDÓW W KORZENIU LUKRECJI GŁADKIEJ


 

V. Piśmiennictwo

 

 

1.       Michalik B.: Żyjmy dłużej, http://www.resmedica.pl/zdart4007.html.

2.   Kohlműnzer S.: Farmakognozja, podręcznik dla studentów farmacji, PZWL, Warszawa 1998.

3.   Cody V., Middleton E., Harborne J. B., Beretz A.: Plant Flavonoids in   Biology and Medicine. Acad. Press, New York 1988.

4.        Geissmann T. A. (Ed.): The Chemistry of Flavonoid Compounds. Pergamon Press, Oxford 1962.

5.        Mabry T. J., Harborne J. B., Mabry H. (Eds.): The Flavonoids. Chapman Hall, London 1975.

6.        Światosław Ziemlański : Suplementacja racji pokarmowej witaminami w profilaktyce chorób układu krążenia. Magazyn medyczny 5/2001.

7.        Pałgan K., Sinkiewicz W.: Ochronna rola flawonoidów w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Czynniki ryzyka, 1998.

8.        Czeczot H.: Biological activities of flavonoids – a reviev. Pol. J. Food Nutr. Sc., 2000.

9.        Wartanowicz M., Ziemlański Ś., Rudnicki S.: Badania skriningowe nad zawartością witamin antyoksydacyjnych w surowicy krwi osób z niedokrwienną chorobą serca, badanych w latach 1995/96 w porównaniu z 1992 rokiem. Medycyna metaboliczna, 1998.

10.   Herberg S. Et al.: The potential role of antioxidant vitamins in preventing cardiovascular diseases and cancers. Nutrition, 1998.

11.   Ziemlański Ś., Wartanowicz M., Potrzebnicka K.: Effect of exogenous ascorbic acid on experimental hypertension and mineral balance in rats fed low- and high-fat diets. Nutrition, 1991.

12.   Robak J., Gryglewski R.; Polish J. Of Pharmacol. 1996.

13.   Jóźwiak S., Mokrzycki K., Wójcicki J.: Kwercetyna. Czynniki ryzyka, 1999.

14.   Maria Królikowska : Analiza fitochemiczna roślinnych surowców leczniczych, skrypt dla studentów farmacji, AM Łódź 1988.

15.   Farmakopea Polska V, tom I, PZWL, Warszawa 1990.

16.   Strzelecka H., Kamińska J., Kowalski J., Walewska E.: Chemiczne metody badań roślinnych surowców leczniczych, PZWL, Warszawa 1982.

17.   Baranowski R., Buhl F. i współpr.: Poradnik chemika analityka. WN-T, tom II, Warszawa 1998.

18.   Kopacz M., Nowak D., Kopacz S.: PL. PAT. No P 3033470

19.   Mc Murry J.: Chemia organiczna. Cz. II. PWN, Warszawa 2000.

20.   Dębska W.: Metody oceny jakości leku roślinnego, PZWL, Warszawa 1983.

21.   Ellnain-Wojtaszek M., Marcinek A., Kowalewski Z., Hładoń B., Sloderbach A.: Herba pol., 1990.

22.   Farmakopea Polska V, suplement I, PTF, Warszawa 1995.

23.   Farmakopea Polska V, tom II, PZWL, Warszawa 1993.

24.   Wieniawski W.: Farmacja Polska, PTF.

25.   Swain T., Hillis HE.: J Sci Food Agric, 1959.

26.   Putman LJ., Butler LG.: J Agric Food Chem., 1978.

27.   Per C., Pompei G.: Am J Enol Viticult, 1971.

28.   Nowiński M.: Dzieje upraw i roślin leczniczych, PWRiL, Warszawa 1980.

29.   Poprzęcki W.: Ziołolecznictwo, Warszawa 1990.

30.   Gudej J., Klimek B., Królikowska M., Szepczyńska K., Szymańska M., Wolbiś M., Wójcik E.: Materiały do ćwiczeń z farmakognozji, AM Łódź 1987.

31.   Borkowski B.: Zarys farmakognozji, PZWL, Warszawa 1974.

32.   Pastok D.: Vademecum zielarskie, file://A:\luk-3.htm.

33.   Wawrzyńczak E.: Leczenie ziołami. Kompendium fitoterapii, IWZW, Warszawa 1992.

34.   Młodecki H. I współpr.: Ćwiczenia z bromatologii, skrypt do ćwiczeń, 1981.

35.   Krauze S., Bożyk Z., Piekarski Z.: Podręcznik analityka żywnościowego, PZWL, Warszawa 1962.

36.   Wędzisz A. I współpr.: Przewodnik do ćwiczeń z bromatologii, Łódź 2000.

37.   Biełozierski A., Proskuriakow M.: Prakticzeskoje rukowodztwo
po biochimii, Moskwa 1951 – tłum. Polskie Warszawa 1954.

38.   Więckowska E.: Chemia analityczna, 1968.

39.   Więckowska E.: Mikologia stosowana, 1968.

40.   Pinta M.: Absorpcyjna spektrometria atomowa – zastosowanie w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 1977.

41.   Minczewski J., Marczenko Z.: Chemia analityczna, PZWL, Warszawa 1985.

42.   Farmakopea Polska V, tom V, PZWL, Warszawa 1998.

 

 SPIS TREŚCI


Łódz, 2002

EMAIL

MAGISTER 2000 (c)